BIBLIOTECA D'AULA

Ajudants Biblioteca Municipal

Accedeix al Formulari de Registre/préstec de libres
Accedeix al Formulari de Retorn/lectura de llibres

Autoavaluació de la lectura a la biblioteca: Accedeix al Formulari d'autoavaluació de la lectura

Estadística

Fitxa bibliogràfica. Aquests són els apartats que heu d'omplir de cada fitxa:

-Títol.
-Autor.
-Editorial.
-Personatges principals.
-Personatges secundaris.
-Tema.
-Espai.
-Temps.
-Argument.
-Vocabulari.
-Opinió personal.